Fiskefelle

Blomkvist ITK as har utviklet ei AI fiskefelle med følgende kapasiteter:
Den kan identifisere laks, ørret, røye, pukkellaks, oppdrettsfisk, smolt, sjørøye, sjøørret og regnbueørret.
Samtidig teller systemet antall fisk av forskjellig art slik at man får full oversikt over oppgangen i elva.

Deteksjonen skjer i løpet av en brøkdel av et sekund og en port i fangstburet åpnes
ihht en forhåndsdefinert plan.
Uønskede fiskearter ledes inn i en innhegning hvor de kan røktes to ganger i døgnet, og ønskede arter får fritt leide opp vassdraget.

Man kan monitorere video fra fella via nett, og alle parametre som antall fisk og arter detektert, batteritilstand og solcellelading.
Der er også live portstatus å se sammen med status på datasystemet.

Vi bruker systemet til registrering av oppgangsfisk utenom pukkellaks år.
Og systemet skal telle fisk i laksetrappa ved Mathisfoss neste sesong.
Dette er et alternativ bruk av systemet.
Fiskefella kan selvfølgelig kobles opp mot eksisterende manuelle feller/fangstbur slik at de blir AI styrt.

Fotoboksen klar til den skal ut i elva lørdag 1. juli 2023. Den gikk ut av døra på kontoret som beregnet, hårfint men greit.
Tilhengeren klar med kraftpakke, datasystem og solpanel.

På plass i Botnelva den 4. juli.
På bildet ser man at fotoboksen er drevet av et solpanel.Hengeren har 220w solpanel på kapellet. Fangstburet(den manuelle fella) stod paralellt med fotoboksen.Data fra solcelleregulatoren på hengeren.Data fra solcelleregulatoren på  fotoboksen.

Data fra automasjonsystemet(antall fisk registrert).

Mediaomtale Kronstadposten 22/6-23.

Mediaomtale Altaposten 7/7 -23.

Prosjektet er nå kommet dit at vi har startet på design av ny fotoboks/fototunnel som skal takle større fisk og større vannføring.
Forretningsmodellen går mot utleie av gjenkjenningssystemet der kunden sørger for stabil strømforsyning. Kunden sørger også for et mobilt data abonnement slik at systemet kan kobles opp via nett.  Da kjøper kunden inn en komplett fotoboks m/kamera og eventuelt et fangstbur. Disse kostnadene er en engangsinvestering.
Blomkvist ITK as bistår i oppkobling av systemet.
Kunden får så  en online konto for oppkobling mot video og teller.
Gjenkjenningssystemet er meget mobilt da det får plass i ei aluminiumskasse(76x25x32cm).
I kassa er datasystemet, 4/5G modem m/wifi og batteribackup.

Demo:
Vi har oppe en demo av systemet som kan kobles opp slik:

link: https://www.ispyconnect.com/app/#Live
brukernavn: post@blomkvistitk.no
passord: fiskefelle