KI Fiskefelle

Blomkvist ITK as har utviklet ei KI fiskefelle med følgende kapasiteter:
Den kan identifisere laks, ørret, røye, pukkellaks, oppdrettsfisk, smolt, sjørøye, sjøørret og regnbueørret.
Samtidig teller systemet antall fisk av forskjellig art slik at man får full oversikt over oppgangen i elva.

Deteksjonen skjer i løpet av en brøkdel av et sekund(ned mot 14millisekund) og en port i fangstburet åpnes
ihht en forhåndsdefinert plan.
Uønskede fiskearter ledes inn i en innhegning hvor de kan røktes to ganger i døgnet, og ønskede arter får fritt leide opp vassdraget.

Man kan monitorere video fra fella via nett, og alle parametre som antall fisk og arter detektert, batteritilstand og solcellelading.
Der er også live portstatus å se sammen med status på datasystemet.

Systemet kan også brukes til registrering av oppgangsfisk utenom pukkellaks år.
Og det skal telle fisk i laksetrappa ved Mathisfoss neste sesong(2024).

Dette er et alternativ bruk av systemet som kan gi forvalterne av elvene et bedre datagrunnlag for forvaltningen.

Systemet kan selvfølgelig kobles opp mot eksisterende manuelle feller/fangstbur slik at de blir AI styrt.

Fotoboksen klar til den skal ut i elva lørdag 1. juli 2023. Den gikk ut av døra på kontoret som beregnet, hårfint men greit.
Tilhengeren klar med kraftpakke, datasystem og solpanel.

På plass i Botnelva den 4. juli.
På bildet ser man at fotoboksen er drevet av et solpanel.Hengeren har 220w solpanel på kapellet. Fangstburet(den manuelle fella) stod parallelt med fotoboksen.Data fra solcelleregulatoren på hengeren.Data fra solcelleregulatoren på  fotoboksen.

Data fra automasjonsystemet(antall fisk registrert).

Mediaomtale Kronstadposten 22/6-23.

Mediaomtale Altaposten 7/7 -23.

Treffsikkerhet:
Systemets treffsikkerhet viser seg å være nær 100%. Kun tre promille feilregistreringer er resultatet på en test over 14 dager.
Det jobbes mot å forbedre dette ytterligere.

Prosjektet er nå kommet dit at vi har startet på design av ny fotoboks/fototunnel som skal takle større fisk og større vannføring.
Forretningsmodellen:

a) Utleie av gjenkjenningssystemet.
Kunden sørger for stabil strømforsyning. Kunden sørger også for et mobilt data abonnement slik at systemet kan kobles opp via nett.
Da kjøper kunden eventuelt  inn en komplett fotoboks m/kamera og  et fangstbur. Disse kostnadene er en engangsinvestering.
Blomkvist ITK as bistår i oppkobling av systemet.
Kunden får så  en online konto for oppkobling mot video og teller.

b)Kjøp av systemet.
Kunden kjøper eventuelt inn en komplett fotoboks m/kamera og eventuelt et fangstbur. Disse kostnadene er en engangsinvestering.
Gjenkjenningssystemet er meget mobilt da det får plass i ei aluminiumskasse(76x25x32cm).
I kassa er datasystemet, 4/5G modem m/wifi og batteribackup.
Kunden kjøper systemet med abonnement på nødvendig programvare.
Blomkvist ITK as bistår i oppkobling av systemet.

c) Leie av servertjeneste. For de som har egnet fotoboks og fangstbur fra før.
Kunden kjøper en modul for kamera og nett tilkobling og streamer videoen til oss.
Vi analyserer videoen på våre servere..
Blomkvist ITK as bistår i oppkobling av systemet.
Kunden får så  en online konto for oppkobling mot video og teller.

d) Kjøp av moduler.
Fotoboks/tunnel.
Fangstbur.
Kamera.
Video server.

Vi kan anbefale solcelle anlegg for bruk til systemet.

Ta kontakt for mer info: post@blomkvistitk.no

Powerpoint presentasjon

Demo:
Vi har oppe en demo av systemet som kan kobles opp slik:

link: https://www.ispyconnect.com/app/#Live
brukernavn: post@blomkvistitk.no
passord: fiskefelle