KI Gjenkjenning av anadrome fiskearter.

Blomkvist ITK as har utviklet ei KI gjenkjenningssystem med følgende kapasiteter:
Den kan identifisere laks, ørret, røye, pukkellaks, oppdrettsfisk, smolt, sjørøye, sjøørret og regnbueørret.
Samtidig teller systemet antall fisk av forskjellig art slik at man får full oversikt over oppgangen i elva.

Deteksjonen skjer i løpet av en brøkdel av et sekund(ned mot 14millisekund) og en port i fangstburet kan åpnes
ihht en forhåndsdefinert plan.
Uønskede fiskearter kan ledes inn i en innhegning hvor de kan røktes to ganger i døgnet, og ønskede arter får fritt leide opp vassdraget.

Man kan monitorere video fra fella via nett, og alle parametre som antall fisk og arter detektert.
Der er også live portstatus å se .

Systemet kan også brukes til registrering av oppgangsfisk utenom pukkellaks år.
Og det skal telle fisk i laksetrappa ved Mathisfoss neste sesong(2024).

Dette er et alternativ bruk av systemet som kan gi forvalterne av elvene et bedre datagrunnlag for forvaltningen.

Systemet kan selvfølgelig kobles opp mot eksisterende manuelle feller/fangstbur slik at de blir AI styrt.

På plass i Botnelva den 4. juli. 2023.
På bildet ser man at fotoboksen er drevet av et solpanel. Fangstburet(den manuelle fella) stod parallelt med fotoboksen.

Mediaomtale Kronstadposten 22/6-23.

Mediaomtale Altaposten 7/7 -23.

Treffsikkerhet:
Systemets treffsikkerhet viser seg å være nær 100%. Kun tre promille feilregistreringer er resultatet på en test over 14 dager.

Forretningsmodellen:

a) Utleie:
Kunden sørger  for et mobilt data abonnement slik at systemet kan kobles opp via nett.
Da leier kunden  et kamera m/mobil ruter for montering i vassdraget.
Blomkvist ITK as bistår i oppkobling av systemet.
Kunden får så  en online konto for oppkobling mot video og teller.
Videostrømmen blir analysert på våre servere.

b)Kjøp av systemet.
Kunden kjøper eventuelt inn et kamera m/mobil ruter  og en fotoboks. Disse kostnadene er en engangsinvestering.
Kunden kjøper systemet med abonnement på nødvendig programvare.
Blomkvist ITK as bistår i oppkobling av systemet.
Kunden får så  en online konto for oppkobling mot video og teller.

c) Leie av servertjeneste. For de som har egnet fotoboks og fangstbur fra før.
Kunden kjøper en modul for kamera m/mobilruter og streamer videoen til oss.
Vi analyserer videoen på våre servere..
Blomkvist ITK as bistår i oppkobling av systemet.
Kunden får så  en online konto for oppkobling mot video og teller.

d) Kjøp av moduler.
Fotoboks/tunnel.
Fangstbur.
Kamera.
Modul for styring av porter.
Video server.
4/5G- router.
Solcellepanel m/regulator.

Ta kontakt for mer info: post@blomkvistitk.no

 

Kontakt oss for demo.