Apple Homekit og Homebridge i fokus.

Det er en rekke automasjonsystemer og standarder ute på markedet idag. Det er ganske frustrende å måtte benytte forskjellige apper og program for å styre alle IoT enhetene man har i moderne hjem som låser, lys, varme ventilasjon mm.
Men der finnes en løsning som samler mange av disse og presenterer de i et enkelt brukergrensesnitt.

Ved å benytte Homebridge kan man få samlet de fleste IoT systemene under et tak.
Homebridge kan installeres på Windows, Mac, linux, NAS m.fl. Les mer i homebridge wiki.
Det anbefales å installere webbrukergrensesnitt  homebridge-config-ui-x til Homebridge.
Homebridge kobles så opp til Apples Homekit og kan da benyttes på alle Apple enhetene som iPhone, iPad, Apple TV mm.
Dessuten kan man bruke web grensesnittet på de fleste weblesere slik at menyen også blir tilgjengelig der(windows, linux, android mm).

Jeg har satt opp Homebridge med kobling mot HomeSeer Hs3/Hs4 , Fibaro HC2/HC3 og ioBroker. Men Homebridge har også mulighet for tilkobling mot Home Assistant, Node Red, OpenHAB mm.
Iobroker og HomeSeer har bred støtte for en rekke IoT enheter, og gjennom Homebridge får en tilgang til å styre og monitorere disse.
Min Worx gressklipper f.eks. som ellers bare kan styres fra App, er koblet opp via Iobroker.

I tillegg kan man også koble Homebridge direkte opp mot forskjellige enheter som lys, sensorer, HVAC mm.